Initiatiefnemer

Careless Celebrations is het Evenementenbureau van Happy Sports & Holiday Foundation.

Aanleiding

Na gesprekken met studenten van diverse studentenverenigingen is gebleken dat er draagvlak is om een fundraiserparty voor en door studenten te organiseren. Het maatschappelijk doel van de Happy Sports & Holiday Foundation spreekt hen zeer aan om een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij te kunnen geven als student.
Studenten al dan niet met beperkingen kunnen dan dit samen opzetten, uitvoeren en mee organiseren om op een ludieke, lollige en creatieve manier gelden te genereren voor het goede doel “Happy Sports & Holiday Foundation”.

“Een studentenparty voor Iedereen!”

Studenten met en zonder beperking feesten samen en met veel plezier!

Doelstelling

Doelstelling is om meerdere Studenten Fundraiserparty ’s te organiseren om zo gelden te genereren voor het maatschappelijke doel en non-profit organisatie Happy Sports & Holiday Foundation.

Meerdere betekent dat met studentenverenigingen in het gehele land dit soort Fundraiserparty ’s kunnen worden opgezet en uitgevoerd. De party’s zullen als een echt studentenfeest worden opgezet wat voorzien zal worden van alle faciliteiten voor alle studenten (al dan niet met beperkingen)  zodat de nadruk ligt op deelname en plezier aan dit feest.

Er zal een werkgroep worden samengesteld op het gebied van horeca door medewerkers van al dan niet studenten met een beperking en deze taken te laten uitvoeren! Deze werkgroep kan het dan meehelpen organiseren, zij kunnen voor de bediening zorgen en meehelpen met de uitvoering van de activiteiten.

Hiermee is er een duidelijke intentie dat studenten al dan niet met een beperking een studentenparty kunnen organiseren en zo laat zien dat er voldoende mogelijkheden en dat het zeer toegankelijk is voor iedereen! Om nog meer de integratie van deze Fundraiserparty te laten zien kunnen er ook studenten met een beperking optreden en de organisatie mede wordt gedaan door mensen uit de doelgroep.

Zo komt het accent te liggen op een Fundraiserparty  “Voor en Door” Studenten al dan niet met een beperking!