Ons doel

De stichting Happy Sports & Holiday Foundation heeft ten doel de gezinnen – waarvan één of meerdere leden een verstandelijke en/of fysieke beperking hebben – een aanbod op maat te doen zodat zij kunnen genieten van een onbezorgde vakantie.

Wij proberen dat doel onder meer te realiseren door:

– Het aanbieden van volledig aangepaste vakantiehuisjes op een kleinschalig zorggerelateerd vakantiepark.
– Het organiseren van (bedrijfs-)feesten, sportieve activiteiten, evenementen en ontmoetingen.
– Het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn om de hiervoor genoemde middelen te realiseren.

Stukje Achtergrond

De stichting is in 2007 opgericht door de grondlegger van het idee, Caries Akkermans, samen met Melvin Koning en Marjanne op de Haar.

Caries Akkermans heeft jaren in de zorg gewerkt, zowel als vrijwilliger als professioneel medewerker, had diverse gesprekken met ouders die graag met hun kinderen (het hele gezin) op vakantie wilden. Helaas was dit niet mogelijk omdat er simpelweg geen aanbod was. Veelal bestond een “aangepast vakantieaanbod” uit een verlaagde drempel of een beugel in het toilet. Dit was echter niet voldoende om te voorzien in de behoeften van het gezinslid met beperkingen.

In 2004 besprak hij dit met Melvin Koning. Na enig eigen onderzoekswerk en diverse gesprekken te hebben gevoerd met organisaties hebben ze besloten om er daadwerkelijk wat mee te gaan doen! Zo is het idee van de “Happy Sports & Holiday Foundation” geboren.

Vervolgens is de stichting (als non-profitorganisatie) op 2 januari 2007 opgericht bij notariële akte.

Ons Gedachtengoed

Het gedachtengoed van de stichting is “Gelijkheid voor Iedereen”  en dat men zich er bij thuis voelt. De “King Arthur Legende”  met de ronde tafelgedachte (gelijkheid tussen Koning en Ridders) loopt dan ook als een rode draad door onze stichting.

Juist hierom is er voor een rond logo gekozen met de kleuren die centraal staan voor alles wat met sport, vakantie en plezier te maken heeft. Alhoewel ons gedachtengoed gelijkheid voor iedereen is, hebben wij als slogan gekozen “We take care” omdat dit  goed weer geeft in welke beleveniswereld de stichting zich begeeft.

Het volledig aangepaste vakantiepark is hieruit een voortvloeisel. Immers heeft iedereen het recht om onbezorgd op vakantie te kunnen gaan.

Ook heeft het onze keuze beïnvloed om bedrijfsfeesten op te nemen in ons aanbod. In plaats van dat mensen met een beperking moeten integreren in de samenleving, bieden wij de kans om de samenleving te laten integreren met mensen met een beperking. Oftewel omgekeerde integratie.

Het Sport- en Spelfestijn “Doe Mee!” is door ons ontwikkeld om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met een sport. Hierdoor hopen wij de deelnemer naast de mogelijkheid om een sport te gaan beoefenen ook een middel te hebben gegeven om zijn of haar sociale omgeving te vergroten.

Liever de digitale versie?

Wil je de digitale versie of onze statuten ontvangen? Klik dan hier.