Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Happy Sports & Holiday Foundation kan er in de 21ste eeuw niet meer omheen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke plaats in de maatschappij inneemt. MVO is van een hype omgevormd tot een ware trend. De definitie die wij hanteren, kan als volgt omschreven worden: MVO houdt voor de stichting in dat zij verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die er geuit worden op de maatschappij. Door een optimale wisselwerking tussen People, Planet en Profit wordt er gewerkt aan een goedlopende samenwerking tussen de stichting en de maatschappij.

Vanuit dit oogpunt hebben wij ervoor gekozen wat MVO betreft ons te richten op de Planet kant van MVO, ofwel Leefbaar. Uiteraard is hiervoor een persoonlijke overtuiging aanwezig, waarbij wij de leefomgeving willen verbeteren. Dit denken wij te kunnen realiseren door de doelgroep in te zetten en anderen te stimuleren om MVO toe te passen in de eigen onderneming. Het MVO proces gaande houden, kan een valkuil zijn, zeker voor ons als stichting. Er is weinig budget en tijd voor handen om MVO gaande te houden. Echter dekken wij dit af door de officemanager MVO verantwoordelijke te maken. Zij zorgt ervoor dat het proces een daadwerkelijk proces blijft en dat er door het bestuur voldoende aandacht aan het onderwerp gegeven wordt.

Teamleden HS&HF en MVO

Om daadwerkelijk een goed voorbeeld voor anderen te kunnen zijn, is het van belang om zelf het goede voorbeeld van MVO uit te dragen. “Een goede wereld begint bij jezelf”! Als teamleden van HS&HF wordt er door iedereen een steentje bijgedragen aan het verbeteren van de Planet voor MVO. De vergaderingen worden centraal geregeld, echter moet er daarvoor wel gereisd worden, dit wordt opgevangen door ofwel het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen naar de vergadering. Door gebruik te maken van flexplekken hoeft er niet een kantoorpand gehuurd te worden, ter voorkoming van leegstand en onnodige stookkosten.

Het papiergebruik wordt zo veel mogelijk gereduceerd. Zo worden documenten digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Dit zorgt ervoor dat er zo min mogelijk papier verspild wordt, daarnaast wordt papier ook hergebruikt. In plaats van een papieren informatieboekje wordt de nieuwsbrief digitaal verstuurd.  Wanneer er toch documenten of drukwerk (af)gedrukt moeten worden, wordt dit gedaan op FSC  papier.

Toekomst plannen

Ter voorkoming dat MVO een tijdelijke hype wordt, zijn er toekomst plannen gemaakt. Wanneer de financiële middelen het toelaten wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de bestuur- en teamleden te laten rondrijden in milieu verantwoorde auto’s.

De groei van de stichting zal in de toekomst leiden tot een kantoorpand, het streven hierbij is om het kantoorpand zo ecologisch mogelijk te bouwen. De catering zal hierbij zoveel mogelijk verzorgd worden door fairtrade producten.